WWI ServicesDutchEnglish
DienstenProjectenOpdrachtgeversInformatie

Uitlijnen

Machines presteren het beste onder optimale omstandigheden. Een slechte uitlijning vermindert de prestaties en kan tot vroegtijdige uitval van de machine leiden. WWI Services kan door verbeteren van de uitlijning problemen voorkomen.

Door een uitvoerige lasermeting bent u verzekerd van snel en nauwkeurig onderhouds- en montagewerk. De mogelijkheden variëren van het uitvoeren van rechtheid, vlakheid en haaksheid tot parallelmetingen. De meet­gegevens worden middels bijbehorende software verwerkt en door ons in een heldere rapportage weergegeven.

Specificaties

Nauwkeurigheid: 0,02 mm/m
Meetbereik: 40m
 

Meetprogramma’s

Horizontal koppeling uitlijnen horizontaal
Softfoot controle of alle voeten van de machine dragen
Easyturn koppeling uitlijnen bij beperkte ruimte of bewegingsmogelijkheden
Cardan uitlijnen van cardan aandrijvingen
Vertical koppeling uitlijnen verticaal
Machine train uitlijnen van meerdere in lijn liggende machines
Straightness rechtheidmeting
Flatness vlakheidmeting zowel onder een hoek als waterpas
Squareness haaksheidmetingen van machines en frames
Parallelism parallelliteitmeting tussen assen en walsrollen onderling
Spindle spindelmetingen van roterende machines
Plumbline loodlijnmetingen voor verticale rechtheid
Flange vlakheidmeting van flenzen en cirkelvormige vlakken