WWI ServicesDutchEnglish
DienstenProjectenOpdrachtgeversInformatie

Projecten

Uitlijning controleren

Bij deze opdracht hebben we een uitlijncontrole uitgevoerd bij een hoofdmotor naar een tandwielkast. De hoofdmotor is een Mitsubishi S12R-MPTA gemonteerd op elastische motorvoeten. De tandwielkast is een ZF W5200 gemonteerd op fundatiebalk. De motorvoeten zijn aan slijtage onderhevig, wat zich uit in het inzakken van de rubber elementen. Dit kan er toe lijden dat de uitlijning van de motor buiten de maximale toleranties van motor en of tandwielkast gaat.

Gevolgen hiervan kan zijn dat de flexibele koppeling tussen tandwielkast en motor overmatig wordt belast, wat extra slijtage veroorzaakt. Er kan ook extra slijtage ontstaan doordat de tandwielkast en de motorlagers te zwaar worden belast.

Bij regelmatige controle kan dit tijdig worden opgemerkt en voortijdig falen van tandwielkast en of motor worden voorkomen.

Schroefas demonteren

Voor onze opdrachtgever hebben we bij dit schip een lekkage gerepareerd. Hiervoor hebben wij de schroefas gedemonteerd om de oorzaak vast te stellen. Na het vaststellen van de oorzaak, zijn we overgegaan tot reparatie. Hiervoor hebben we opdracht gegeven aan de werf, waarbij rekening gehouden is met de specificaties van de klant. Onze taak in deze opdracht richt zich met name op opzichtwerk, projectbegeleiding, onderdelen bestellen en (laten) maken.

Reparatie tandwielkast

In opdracht van onze klant hebben wij ter plaatse onderhoud uitgevoerd. Met behulp van personeel in een werkplaats ter plaatse, is er met de middelen die voorhanden waren een reparatie van de tandwielkast uitgevoerd. Hier kwam de nodige improvisatie bij kijken.

Maken meetrapport

Om slijtage en speling te controleren, demonteren we een installatie en maken we een meetrapport van de verschillende onderdelen. Aan de hand van dit rapport beoordelen we of de onderdelen nog gebruikt kunnen worden, gerepareerd of vervangen moeten worden. Demontage lagers.

Lekkage schoefasafdichting

Eindresultaat: waterdicht met nieuw leidingwerk Als een schip niet naar de werf kan, is het in sommige gevallen mogelijk een reparatie aan boord te verrichten. In dit geval ging het om een lekke schoefasafdichting, die in slechte conditie verkeerde onder invloed van zout water. In opdracht van Aegir Marine werd de lekkage van 1500 liter per dag opgelost. Hiervoor hebben we de bronzen bus schoongemaakt, voorzien van rubberen sealringen. Met een laag beschermende coatinglaag is het geheel glad afgewerkt. Voor het waterdicht maken, zijn duikers ingezet.